Ensiapuosaaminen on kansalaistaito

19.03.2024

Ensiapuosaaminen on kansalaistaito, joka tulisi mielestäni olla jokaisella hallussa. Mielestäni on hienoa, että moni koulu opettaa lapsille ja nuorille turvallisuuteen liittyviä taitoja esimerkiksi NouHätä -kampanjan avulla. Olen itsekin saanut olla osana NouHätä -tiimiä niin kilpailijana, kuin myöhemmin kouluttajana ja kilpailun järjestäjänä aina alue- ja valtakunnan tasolla Pelastusopistolla. Hienoja kokemuksia ja hienoja suorituksia nuoriltamme! 

Näitä opittuja taitoja tulisi kuitenkin kerrata myös säännöllisesti ensiapukursseilla ja alkusammutusharjoituksissa. Olen opettanut vuosien varrella lukuisia ihmisiä. Olen opettanut ensiapua sekä alkusammutusta ja tiedän, että näitä taitoja on käytetty myös tosi tilanteessa. Paras palaute mitä kouluttaja voi mielestäni työstään saada on se, että ihminen on uskaltanut auttaa hätätilanteessa. Olen antanut opettamallani rohkeutta puuttua tilanteeseen, soittaa 112 sekä myös mahdollisesti jotkin opettamani ensiaputaidot ovat jääneet mieleen ja niitä on hyödynnetty. 

Toivoisin, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua tavalla tai toisella ensiapukoulutukseen. Moni yritys järjestää työntekijöilleen ensiapukoulusta osana työturvallisuutta ja tästä yrityksen on mahdollisuus saada myös tietyin ehdoin KELA:lta korvauksia. Yrityksien lisäksi myös yhdistykset ovat aktivoituneet järjestämään erilaisia ensiapukoulutuksia jäsenistölleen tai avoimia ensiapuluentoja kaikille kuntalaisille. Näitä ensiaputilaisuuksia voidaan pohtia yhdistyksien näkökulmasta ja räätälöitä heidän tarpeitaan vastaavaksi, esimerkiksi olen piakkoin pitämässä lasten ensiapuun liittyvän ensiapukurssin yhdistykselle. 

Kirjoittaja, turvallisuuskouluttaja ja ensiapukouluttaja Josefina Nissilä on työskennellyt mm. ensihoitajana, kenttäsairaanhoitajana ja palotarkastajana. Mottona on "Joka päivä voi oppia jotain uutta!"
Kirjoittaja, turvallisuuskouluttaja ja ensiapukouluttaja Josefina Nissilä on työskennellyt mm. ensihoitajana, kenttäsairaanhoitajana ja palotarkastajana. Mottona on "Joka päivä voi oppia jotain uutta!"

Josefina Nissilä

Turvallisuuskouluttaja, ensiapukouluttaja